دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 168 - 174
نویسندگان : حنیفه بلوچی * و عالیا شیرانی و زهرا شهرکی و مینا دهقان

چکیده :
وسعت جغرافیایی ایران اسلامی از طرفی و ضرورت توزیع عدالت آموزشی از سوی دیگر موجب شده است در دور دست ترین روستاها و آبادی های سراسر کشور به شرط حضور دانش آموز لازم التعلیم ، کلاس های درسی با مدارس چند پایه تشکیل شود.کلاس های چند پایه در استان سیستان و بلوچستان که از محرم ترین استان های کشور از منظر شرایط فیزیکی و دور افتادگی و فاصله روستاها از شهرها می باشد، بیشترین آمار مداس و کلاس های چند پایه را به خود اختصاص داده است.قطعا تدریس پایه های همزمان در یک کلاس خصوصا کلاس هایی با فاصله سنی و پایه های زیاد یکی از چالش ها و مشکلات معلمان این کلاس‌هاست ، اما استفاده از وجود دانش آموزان برای تدریس سایر پایه ها، استفاده از زمان های همزمان برای تدریس ، و..... فرصت هایی را برای آموزش متفاوت در این کلاس ها ایجاد می کند، در این که با روش توصیفی است به بررسی محاسن و معایب مدارس چند پایه در شهرستان نیکشهر پرداخته ایم که یافته های پژوهش نشان داد استفاده از طرح درس متفاوت و جامع و همسوی با تدریس همزمان ، گروه بندی متنوع و.... می تواند چالش های تدریس در این کلاس ها را کاهش دهد.

کلمات کلیدی :
کلاس چند پایه، محاسن و معایب، تدریس همزمان، گروه بندی


مشاهده مقاله
28
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱