اهداف و چشم انداز
 
اهداف

مجله  پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش  با هدف ایجاد بستر علمی برای تحلیل، فراتحلیل، نقد و تعاطی افکار در زمینه روان شناسی ، علوم تربیتی و آموزش و پرورش و نیز انتشار یافته های پژوهشی در گستره روان شناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش منتشر می گردد. این مجله، سعی دارد به عنوان یک منبع اطلاعاتی و تحلیلی به نشر یافته های جدید بپردازد و از انواع مقالات پژوهشی، تحلیلی، فراتحلیلی، گزارش تک بررسی، روش شناسی و دیگر انواع مقالات، منطبق بر دستورالعمل نگارشی استقبال می کند.

 

چشم‌انداز

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش مقالاتی که در حوزه تحقیقات روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش باشند را جهت بررسی و ورود به فرایند داوری می‌پذیرد.