دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 303 - 309
نویسندگان : میترا محمودزاده آخرت *

چکیده :
آموزش مهمترین رکن یک کشور است که می تواند بر زندگی احاد مردم تأثیرگذاشته و نقش مهمی را برای داشتن آینده بهتر ایفا کند، هر تغییر بزرگی با افکارنو آغاز می شود و این افکار و ایده ها در طول آموزش بدست می آیند. مدارس جایگاه های اصل یآموزش در جامعه هستند و بی شک برای اجرا هرگونه تحول در سیستم آموزشی کشور نیاز به توجه بیش از پیش به مدارس وجود دارد. علم زیست‌شناسی به بررسی و مطالعه جانداران مختلف از نظر ساختاری، عملکردی و چگونگی تشکیل می‌پردازد و به‌نظر می‌رسد انتقال بهتر پدیده‌های زیستی در علم زیست‌شناسی نیاز به استفاده از روش های جدید و خلاقانه دارد. در این مقاله به معرفی مشکلات و موانع یادگیری درس زیست‌شناسی، راهکارهای مؤثر در آموزش خلاقانه زیست‌شناسی و ارائه چند راهکار برای پرورش خلاقیت می‌پردازیم.

کلمات کلیدی :
زیست شناسی، آموزش، خلاقیت، تدریس، رویکرد


مشاهده مقاله
41
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱