بررسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان با تاکید بر راهکارهای افزایش اثربخشی
بررسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان با تاکید بر راهکارهای افزایش اثربخشی
دوره 5، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 138 - 129
نویسندگان : حسین تربتی نژاد * و مصطفی شاهورانی و راحله حجگذاری

چکیده :
آموزش الكترونيكي يك نياز در جهت گسترش افزايش بازدهی در يادگيري است. با ظهور فناوري هاي جديد مانند اينترنت و شبكه هاي اجتماعي و با گسترش مرزهاي دانش و فناوري و افزايش تقاضاي آموزشي، شيوه سنتي تدریس و تحصیل دیگر پاسخگوي نيازهاي روزافزون بشر نمي باشد. با ظهور ویروس کرونا بسیاری از کلاس های حضوری مدارس به کلاس مجازی بدل گشته؛ لذا با توجه به تاثیر این نوع از آموزش در کیفیت سیستم آموزش کشور، پیش بینی راهکارهائی جهت افزایش بهره وری ضروری به نظر می رسد. با در نظر گرفتن مواردی همچون ارتقای سطح دانش معلمان در استفاده از تکنولوژی های روز، ایجاد تعامل پیوسته و موثر میان اولیا و مربیان، مشارکت دادن دانش آموز در کلاس مجازی، تهیه محتوای الکترونیکی و از بین بردن مشکلات زیرساختی و مخابراتی و رفع موانع مالی دانش آموزان کم برخوردار می توان به افزایش هرچه بیشتر اثرگذاری اموزش الکترونیکی و در نتیجه ارتقای سطح آموزشی کشور کمک کرد.

واژگان کلیدی :
آموزش الکترونیک، آموزش حضوری، اینترنت، فضای مجازی