دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 435 - 443
نویسندگان : جلال عبدالهی و هاجر عبدالهی *

چکیده :
کرونا با تحميل آموزش مجازی، تهدیدی برای کاهش کیفیت آموزش به حساب می آید. ولی به اعتقاد نگارندگان مقاله از دل این تهدید، می توان فرصتی برای اصلاح رویکردهای کلان آموزشی مهیا ساخت: کرونا فرصتی براي بازانديشي جدي و انجام اصلاحات عملي اي است که مدتها در ساحت نظر و اندیشه آنها را قبول کرده ايم ولي نتوانسته ايم در ساحت عمل اجرای و عملیاتیشان کنیم. در این مقاله، به روش کتابخانه ای و تحلیلی، به بررسی این مسئله می پردازم که مجازی شدن کلاسها، چگونه میتواند فرصتی عملی مهیا سازد تا نگرش و، به دنبال آن، اعمالِ ما نسبت به آموزش و کلاس متحوّل گردد. با مجازی شدن کلاس-ها، نياز به کنارزدن تلقي سنتي از کلاس -که ماهیتی انقیادی دارد و در آن بر حافظه محوری، استادمحوری، جزوه خوانی، و... تاکید می شود- را بيش ازبيش درک مي کنيم؛ و درک این نکته، نیروی محرکه ی کافی برای انجام تغییرات عملی را در ما ایجاد می کند که تلقی سنتی از کلاس درس را کنار بزنیم. در این راستا، کلاس «کلاب هاوسی» به عنوان بدیلی برای کلاس سنتی پیشنهاد شده که مولفه ی اصلی اش وجود «گفتوگوی علمی زنده و پُر از درگیری» در آن است. ما، ضمنِ موافقت با لزوم کنار زدن برخی از تلقی های معیوب سنتی از کلاس درس، در قسمت های پایانی مقاله به توضیح و تدقیق بیشتر ایده ی کلاس «کلاب هاوسی» می پردازیم. توضیح خواهیم داد که گفت وگوهایی که در هنگام آموزش علوم تجربی باید انجام گیرند، به کدام یک از بخش های آموزش تعلق دارد.

کلمات کلیدی :
کرونا، آموزش مجازی، کلاس سنتی، انقیاد معرفتی، کلاس کلاب هاوسی، آموزش علوم تجربی


مشاهده مقاله
43
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۲ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ مرداد ۱۴۰۱