دوره 6، شماره 66، آذر 1402، صفحات 142 - 155
نویسندگان : مائده یزدانی پور *

چکیده :
همه انسان‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند، همیشه نیازمند مشورت با صاحبان اندیشه و خرد هستند. به سخن دیگر، احساس نیاز به مشورت در انسان از نشانه‌های خردگرایی، کمال و تحول مطلوب شخصیت است. یکی از مهم‌ترین اموری که مشاوران نقش ارزنده‌ای در توسعه آن دارند، سلامت روانی می‌باشد. سلامت روانی به قابلیت برقراری ارتباط هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به‌طور منطقی، عادلانه و مناسب گفته می‌شود. دانش‌آموزی که از ایمنی روانی برخوردار است؛ توانایی احترام به خود را داراست و می‌تواند توانایی‌هایش را در حد واقعی قلمداد کند. ما در این مقاله بعد از بررسی یافته‌های مقالات، اسناد و پایگاه‌های اینترنتی معتبر در این حوزه ابتدا به توضیح مفاهیمی همچون سلامت روانی، مشاوره، خودتنظیمی هیجانی، آموزش خودمراقبتی پرداخته و ثانیا در زمینه عوامل موثر بر سلامت روانی دانش‌آموزان، نقش مشاور بر آن و الگوهای ارائه شده مطالبی را بیان کرده‌ایم. روش تحقیق تجزیه و تحلیل کتابخانه‌ای- مروری است که به شیوه توصیفی انجام شده است. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن می‌باشد که ارتقای سلامت روانی دانش‌آموزان از بروز اختلالات روانی در آن‌های جلوگیری به‌عمل می‌آورد و مشاوران می‌توانند با راهبردهایی از قبیل آموزش خودمراقبتی، آموزش خودتنظیمی هیجانی، آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان و والدین آن‌ها نقش موثری در بهبود وضع روانشناختی مدارس ایفا کنند.

کلمات کلیدی :
مشاوره، سلامت روانی، خودمراقبتی، خودتنطیمی هیجانی


مشاهده مقاله
96
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۲ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۰ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۲ دی ۱۴۰۲