دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 233 - 247
نویسندگان : عادل محمدی * و محمدعلی رستمی نژاد و محسن آیتی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی‌های محتوایی و اهداف برنامه درسی الكترونيكي از منظر نظریه‌ی علوم اعصاب شناختی به روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی بود. مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی پرتال علوم انسانی، جهاد دانشگاهی، مگ‌ایران، ایران‌داک و نورمگز به عنوان جامعه مقالات فارسی و پایگاه اریک از میان پایگاه های علمی معتبر برای زبان انگلیسی انتخاب شد. مقالات دارای دسترسی تمام متن، بکار رفتن کلیدواژه در عنوان یا چکیده و قرارگیری در چارچوب زمانی 2010 تا 2021 معیارهای شمول مقالات بودند. برای تحلیل محتوای قیاسی از عناصر نه‌گانه کلاین استفاده شد. یافته‌ها در زمینه عنصر اهدف نشان داد که برنامه درسی الکترونیکی باید قابلیت‌های شناختی را در کلاس تقویت کنند. در زمینه عنصر محتوا نیز محتوا باید به 1) درگیری شناختی یادگیرنده با دروس کمک کند؛ 2) منابع متناسب با توانایی یادگیرندگان باشد؛ و 3) درگیری غیرکلامی با آموزش الکترونیکی ایجاد کند.

کلمات کلیدی :
علوم اعصاب شناختی، یادگیری الکترونیکی، برنامه درسی برخط، برنامه درسی الکترونیکی، یادگیری شناختی


مشاهده مقاله
346
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱