دوره 7، شماره 71، اردیبهشت 1403، صفحات 1 - 8
نویسندگان : نرگس قنبری و محمد رضا خدابخش *

چکیده :
یکی از اختلال‌های دوران کودکی و نوجوانی، اختلال نافرمانی مقابله‌ای است. این اختلال شیوع قابل‌توجهی دارد و از علل رایج ارجاع کودکان به کلینیک‌های روانشناسی و مشاوره محسوب می‌شود. باوجوداینکه روش‌های مداخله‌ای مختلف برای بهبود نشانه‌های این اختلال تا کنون طراحی شده است، درمان این گروه، همیشه با دشواری همراه بوده است. به دلیل سن کم کودکان تعداد مداخلاتی که می‌توان اجرا کرد بسیار محدود است و ازجمله مهم‌ترین این مداخلات بازی‌درمانی را می‌توان نام بود هرچند مشخص نیست بازی‌درمانی تا چه حدی بر این بیماری مشخص است. به همین دلیل هدف از پژوهش حاضر ب بررسی مروری اثربخشی بازی‌درمانی بر علائم کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله‌ای است. پژوهش حاضر با استفاده از مرور نظامند پیشینه پژوهشی در پایگاهای اطلاعاتی و علمی صورت گرفته است. در این پایگاه‌ها کلمات کلیدی بازی‌درمانی و نافرمانی مقابله‌ای جستجو شد. جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، منجر به شناسایی چندین مقاله در این حوزه شد و در نهایت 10 مقاله که بر تکنیکهای رویکرد بازی‌درمانی متمرکز بودند، وارد این پژوهش شدند. مرور ادبیات پژوهش و بررسی نتایج مقالات بررسی شده، نشان‌دهنده‌ی این بود که بازی‌درمانی ازجمله مؤثرترین رویکردها می‌باشد و می‌تواند تا حد قابل‌توجهی علائم این اختلال را کاهش دهد.

کلمات کلیدی :
بازی‌درمانی، کودکان، نافرمانی مقابله‌ای


مشاهده مقاله
112
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳