دوره 6، شماره 67، دی 1402، صفحات 173 - 180
نویسندگان : یوسف کاید خورده و افسانه طاهریان و مریم وکیلی زاده و سارا رحمتی و علیرضا قیاسی *

چکیده :
مقاله حاضر به بررسی تأثیر بازی بر خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموزان ابتدایی می‌پردازد. خلاقیت و نوآوری از جمله مهارت‌های اساسی در زندگی هر فرد است که توانایی حل مسائل پیچیده و پیشرفت را به همراه دارد. بازی‌ها به عنوان یکی از روش‌های آموزشی و سرگرمی، توانایی تقویت خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموزان را دارند. این مقاله با بررسی تأثیر بازی‌های مختلف، مانند بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های تفننی و بازی‌های گروهی بر رشد خلاقیت و نوآوری در دوران ابتدایی، به نتایج مهمی می‌رسد. این تحقیقات نشان می‌دهند که بازی‌ها می‌توانند تأثیرات مثبتی بر رشد مهارت‌های خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموزان داشته باشند و بتوانند بهبود عملکرد تحصیلی و توانایی‌های اجتماعی آنان را تقویت کنند. در نتیجه، این مقاله به اهمیت استفاده از بازی‌ها به عنوان یک ابزار آموزشی جهت تقویت خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموزان ابتدایی تأکید می‌کند.

کلمات کلیدی :
بازی، خلاقیت، نوآوری، دانش‌آموزان ابتدایی


مشاهده مقاله
99
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ اسفند ۱۴۰۲