تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری بر زیبا سازی محیط زیست
تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری بر زیبا سازی محیط زیست
دوره 2، شماره 19، دی 98، صفحه 30-22
نویسندگان : محمد جواد کاشانی *

چکیده :
مخافظت از محیط زیست وظیفه تمامی اقشار جامعه است. چرا که تهدید جدی در سطح بین المللی متوجه تمام مردم می باشد. تاثیرپذیری مردم از رسانه ها می تواند نگرش آنها را نسبت به محیط اطراف و در واقع محیطی که در آن به زندگی مشغولند تغییر دهد. به همین دلیل رسانه ها تاثیر زیادی در ارتقا سطح کیفی و کمی و همچنین فرهنگی و اجتماعی افراد ایفا می کنند. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش تاثیر رسانه های \"دیداری\" و \"شنیداری\" بر زیباسازی محیط زیست می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت کتابخانه‌ی است، بدین شکل که ابتدا با جستجو در پایگاهها و سایت های اینترنتی و بانک‌های اطلاعاتی و استنادی همانند: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، SID، سیویلیکا، مرکز حقیقات کامپیوتری و با مراجعه به کتابخانه‌ای دیجیتالی (کتابخانه‌ای دیجیتالی نور، دانشگاه پیام نور و دانشگاه تهران) و برخی کتابخانه‌ا، با استفاده از کلماتِ کلیدیِ تحقیقِ در بین منابع مختلف با توجه به موضوع انتخابی و تحقیقاتی که انجام گرفته است، کتابها، مقالات، مجلات، پایان‌نامه‌ها و سایت‌های اینترنتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

واژگان کلیدی :
رسانه، دیداری، شنیداری، زیباسازی، محیط زیست