دوره و شماره : دوره 2، شماره 21، اسفند 98، صفحه 127 - 1
رمضان جهانیان و مهری علیزاده *
صفحه 107-93

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

فرشته دانش و کیوان صالحی و زینب هکماتی و زهرا اذانی و مینا سادات میرشجاع *
صفحه 117-108

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: الهام قیاسی
سردبیر: حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
شماره مجوز انتشار 80410
حیطه فعالیت: روانشناسی (تمام گرایش ها)- علوم تربیتی (تمام گرایش ها)- آموزش و پرورش ( تمام گرایش ها)
شاپا: 2588-7513
   
 
آرشیو مقالات (شماره‌های پیشین نشریه)
جلد نشریه
Poster
پایگاه های علمی نمایه شده