علل و عوامل رکود یا کمرنگی دینداری بعضی مردم از منظر امام علی (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه
علل و عوامل رکود یا کمرنگی دینداری بعضی مردم از منظر امام علی (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه
دوره 5، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 24 - 12
نویسندگان : حسین جلائی نوبری *

چکیده :
دین بزرگترین محبت الهی به بشر است که انسان را به سوی سعادت ابدی رهنمون می سازد. دینداری به انسان شرافت و عزت می بخشد و او را از اسارت ها و تعلقات و وابستگی‌های انسانی و حیوانی آزاد می سازد. این برنامه ی سعادت و رستگاری بشر است اما پیوسته عواملی به صورت پیدا و پنهان دینداری را تهدید می کند. از نگاه امام علی (علیه‌السلام) عواملی چون اکراه و اجبار در دین ،بد فهمیدن و نفهمیدن دین ، تحریف معنوی مفاهیم دینی، ایجاد تکلف در دین ، رفتار خود کامانه حاکمان دین از جمله آفاتی هستند که دینداری را تضعیف می‌کند. دینداری با رعایت شرایط و اصول و معیارهای خاص خود امکان پذیر است و عدم رعایت این اصول موجب آفت زدگی معرفت دینی می‌شود.نهج البلاغه ،دریای معرفت بی انتها و نور هدایت که بدون خاموشی است و دستورالعملی برای سیادت این جهانی و سعادت آن جهانی است ، پاسخگوی مسائل و مشکلات گوناگون مسلمانان و جوامع بشری در همه زمانها و مکانها می باشد امید است با یاری خداوند آفات دینداری را شناخته و به مقابله با آن‌ها با یاری کلام مولا بپردازیم.

واژگان کلیدی :
امام علی (علیه‌السلام)، کمرنگی، دین، دینداری، نهج البلاغه