چگونه توانستم ضعف املای پژمان دانش آموز کلاس دوم را بهبود ببخشم
چگونه توانستم ضعف املای پژمان دانش آموز کلاس دوم را بهبود ببخشم
دوره 4، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 132 - 118
نویسندگان : علی بهداد *

چکیده :
مقطع ابتدايي زير بناي مقاطع ديگر تحصيلي مي باشد و در مقطع ابتدايي نيز پايه اول اساس پايه هاي ديگر مي باشد و هر چقدر دانش آموزان در اين پايه بهتر آموزش ببينند در پايه هاي ديگر راحت تر هستند و بالعکس ؛ در پايه اول دو درس رياضي و فارسي ( قرائت فارسي و املاي فارسي کليدي هستند و بيشترين ساعات به اين دو درس اختصاص مي يابد و از بين دو درس ذکر شده درس فارسي از اهميت دو چنداني برخوردار مي باشد. به طوري که بدون يادگيري درس فارسي ، يادگيري دروس ديگر تقريبا غير ممکن مي باشد. یکی ازمهمترین مشکلات دانش آموزان در مدرسه، ضعف در خواندن و نوشتن است. املاء نوعی نوشتن است. اینجانب علی بهداد در این تحقیق برای رفع مشکل املای دانش آموزی به نام پژمان سعی کردم راهکارهایی پیدا کنم و مهارت او را در درس املاء تقویت کنم. برای پیدا کردن راهکارها نیاز به یک سری اطلاعات داشتم، نظیر این اطلاعات را از طریق خود دانش آموز، پرونده وی ، والدین و مدیر مدرسه جمع آوری کردم با توجه به این اطلاعات راه کارهایی را یافتم و آنها را با دانش آموز به مرحله اجرا در آوردم. جملگی این راهکارها برای تقویت حافظ دیداری، تقویت توالی دیداری و تقویت حافظه شنیداری بود که پژمان در آنها ضعف داشت. در پایان اجرای این راه حل ها ، نتیجه خوبی از پیشرفت دانش آموز به دست آمد که امیدوارم این راه حل ها را هم سایر معلمان عزیز برای کاهش ضعف در درس املاء دانش آموزان به کار ببرند.

واژگان کلیدی :
دانش آموز، ضعف املا، توانایی و پیشرفت، تلاش