دوره و شماره : دوره 2، شماره 16، مهر 98، صفحه 131 - 1
جواد طالب پور * و محمد مهدی حسینی و ایوب باقری
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

بهاره شریفی نعمت آباد و ویدا اندیشمند *
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: الهام قیاسی
سردبیر: حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
شماره مجوز انتشار 80410
حیطه فعالیت: روانشناسی (تمام گرایش ها)- علوم تربیتی (تمام گرایش ها)- آموزش و پرورش ( تمام گرایش ها)
شاپا: 2588-7513
   
 
آرشیو مقالات (شماره‌های پیشین نشریه)
جلد نشریه
Poster
پایگاه های علمی نمایه شده