دوره و شماره : دوره 2، شماره 11، اردیبهشت 98، صفحه 59 - 1
ابوالفضل محدث اردبیلی و بهناز شیدعنبرانی و رکسانا خالقی منش و مریم وجودی
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

احمد لطیفیان * و بهناز پیونده و صالح ملانوری
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: الهام قیاسی
سردبیر: حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
شماره مجوز انتشار 80410
حیطه فعالیت: روانشناسی (تمام گرایش ها)- علوم تربیتی (تمام گرایش ها)- آموزش و پرورش ( تمام گرایش ها)
شاپا: 2588-7513
   
 
آرشیو مقالات (شماره‌های پیشین نشریه)
جلد نشریه
Poster
پایگاه های علمی نمایه شده