دوره و شماره : دوره 1، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 100 - 1
حوری علیجانی و بهناز اورنگ و فاطمه السادات نورالدینی و بی بی مریم مصدری و مهلا عربیان و امیرعلی رجنی*
صفحه 58-44

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: الهام قیاسی
سردبیر: حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
شماره مجوز انتشار 80410
حیطه فعالیت: روانشناسی (تمام گرایش ها)- علوم تربیتی (تمام گرایش ها)- آموزش و پرورش ( تمام گرایش ها)
شاپا: 2588-7513
درجه علمی:  علمی تخصصی
 
شماره‌های پیشین نشریه
جلد نشریه
Poster
پایگاه های نمایه کننده

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

logo
noormags
mib
civilica11
 13960211_151801
marje majalat elmi
 images
 logo-Sponsor